Leczenie kręgosłupa i wad postawy

Jedną z technik którą pracują nasi fizjoterapeuci jest stabilizacja spiralna (SM system)  – metoda lecznicza opracowany przez Richarda Smiska. Opiera się ona na teorii łańcuchów mięśniowych przebiegających przez cały organizm.  

Podczas ruchu mięśnie tworzą między sobą zależności, które wpływają na wiele innych struktur organizmu, min:

  • Kręgosłup, krążki i stawy międzykręgowe
  • Główne stawy 
  • Narządy wewnętrzne

Wykorzystując wiedzę na temat łańcuchów mięśniowych, przy wykonywaniu specyficznych ćwiczeń można osiągnąć zdecydowaną poprawę w następujących stanach:

  • Niestabilności stawów kończyn górnych i dolnych, zwłaszcza po operacjach ortopedycznych
  • Bóle kręgosłupa
  • Dyskopatie
  • Powikłania po operacjach kręgosłupa
  • Zachowawczych terapiach krążka miedzykręgowego

Elementy SM system wykorzystuje się również u:

  • kobiet w ciąży, w przygotowaniu do porodu jak i w prewencji bólów pleców 
  • sportowców, w celu torowania odpowiednich wzorców ruchowych, doskonaleniu techniki ruchu i prewencji kontuzji

Stabilizacja spiralna poprzez głębokie wzmacnianie gorsetu mięśniowego jest również bardzo efektywną metodą kształtowania sylwetki.